Što odjaviti nakon preseljenja u Švicarsku. Policija, Zdravstveno, Porezna...

Što odjaviti nakon preseljenja u Švicarsku. Policija, Zdravstveno, Porezna...

Nedavnim pozivom Ministarstva Financija (porezne uprave) za utvrđivanjem porezne rezidentnosti, nastala je pomutnja građanima Republike Hrvatske koji su iselili a nisu promijenili svoju poreznu rezidentnost.

S obzirom da institucije nisu međusobno povezane, odlaskom u Švicarsku, svaki Hrvatski državljanin dužan je obavijesiti sljedeće nadležne institucije:

Pa krenimo redom...

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Podaci sa službene stranice.

Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.

Znači ako odlazite na period duži od godinu dana, dužni ste to prijaviti policiji.

Koraci

  • Sa sobom uzmite dokument kojim dokazujete razlog odlaska. U mom slučaju, zbog posla, uzeo sam ugovor o radu i ugovor o stanu zbog adrese.
  • Odlazak u policijsku postaju i zatražite prijavu privremenog odlaska na 5 godina.
  • Isto morate napraviti za sve članove obitelji (u moj slučaju za suprugu je bio dovoljan ugovor o stanu)
  • Nakon toga dobit ćete potvrdu da ste odjavljeni na 5 godina.

Ne zaboravite da nakon 5 godina, u slučaju da i dalje živite van države, morate ponoviti proceduru, no tada produžujete boravak za 3 godine i tako svaki put.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Podaci sa službene stranice.

Odlaskom u drugu državu, dužni ste se odjaviti sa HZZO-a, jer ćete uzeti obavezno zdravsteno osiguranje u Švicarskoj, a imati 2 zdravstvena osiguranja zakonom je zabranjeno.

Koraci

  • Prije dolaska u Švicarsku, izvadite europsko osiguranje za svaki slučaj i ostavite Hrvatsko dok god ne ugovorite Švicarsko.
  • Nakon ugovoranja Švicarskog zdravstvenog osiguranja, zatražite od vašeg osiguranja tzv. E104 obrazac. U tom obrascu vaše osiguranje daje potvrdu od kojeg datuma ste osigurani u Švicarskoj.