Imigracija Hrvatskih državljana u Švicarsku u 2024. godini - Mjesečni izvještaj

Imigracija Hrvatskih državljana u Švicarsku u 2024. godini - Mjesečni izvještaj

Kao što je krajem 2023. godine najavljeno, Švicarska je odlučila produžiti potrebu za kvotama za Hrvatske državljane i na 2024. godinu.

Za ovu godinu dostupno je:

  • 1204 novih “B” (petogodišnjih) dozvola
  • 1053 novih “L” (jednogodišnjih) dozvola

Prije nego što pogledamo mjesečne podatke, bitno je znati da se kvote dijele na kvartale, 1204 B dozvola je 301 B dozvola svaki kvartal, odnosno 1053 L dozvola je 263 L dozvola svaki kvartal i ako se već prvi mjesec "potroše" sve dozvole, morat ćete čekati sljedeći početak kvartala kako bi imali priliku "ugrabiti" dozvolu.

Siječanj

Kao što možete vidjeti. već početkom godine su sve B dozvole izdane i ako ste predali zahtjev recimo u Veljači, vjerojatno su vas odbili i dobili se L dozvolu.

Svih 301 (od 301) B dozvola je izdano, te 163 (od 263) L dozvola je ostalo slobodno.

Statistik Zuwanderung – Januar 2024

Veljača

Kao što je bilo i za očekivati, u Veljači su izdano preostalih 100 L dozvola, te je automatski time izdavanje dozvola za Ožujak onemogućeno.

Statistik Zuwanderung – Februar 2024

Ožujak

Sve B i L dozvole su izdane, te je kraj ovog mjeseca idealan za predaju zahtjeva za dozvolom :)

Statistik Zuwanderung – März 2024

Travanj

U novom kvartalu je ponovno dostupno 301 B i 263 L dozvola, te možete vidjeti da je svih 301 B dozvola ponovno izdano, te 212 L dozvola, što znaći da je ostalo 51 L dozvola koje su se vjerojatno izdale u Svibnju, te samim time morate preskočiti Lipanj i čekati Srpanj.

Statistik Zuwanderung – April 2024

Svibanj

Krajem Lipnja očekujem podatke za Svibanj.

Lipanj

--

Srpanj

--

Kolovoz

--

Rujan

--

Listopad

--

Studeni

--

Prosinac

--